Format e Financimit

Format e Financimit

Format e financimit ne kompani mund te jene te ndryshme.

Nepermjet njoftimeve mund te vijne shume rimbursime per investimet dhe formimet.

Njoftimet mund te publikohen nga organe te ndryshme:

  • Provice,
  • Rrethe
  • Shtet
  • Europe
  • Fonde interprofesionale

Kto te fundit jane Fonde Interprofesionale (Ligji 388/2000), organisma te natyres asociative, te pranuara nga organet perfaqesuese te punedhensve dhe te punonjesve dhe te finalizuara me promovimin e aktiviteteve te formimit te dedikuara punonjesve te te gjitha kompanive.

Jane te autorizuare per mbledhjen e 0,3% te depozituara per INPS nga kompanite dhe per t’i shperndare midis te regjistruarve te tyre. Eshte mire te konsiderosh ,gjithashtu, qe kjo perqindje burimeve i garantohen ne cdo situate INPS-it: kompania nk mund te zgjedhe t’i mbaje per vete por mund te zgjedhe t’i drejtoje ne ndonje Fond.

Duke i destinuare 0,3% drejt nje Fondi Interprofesional, kompania do te kete garancine qe aq sa jane derdhur mund t’i rrikthehen ne aksion formativ per te kualifikuare punonjesit e varur sipas nevojave dhe strategjive te kompanise

Me ndihmen tone mund te qasesh ne mundesi te ndryshme te menaxhimit te burimeve ekonomike te dedikuara formimit.

Fondet janë disbursuar në bashkëpunim me AFP dhe RESFORMA. Mund të mësoni më shumë në www.afpdronero.it dhe www.resforma.it

Me poshte mund te gjesh disa detaje te formave te financimit qe disponojme sot.

kurse dhe shërbime

ULTIME NEWS

NA KONTAKTONI