Format e Financimit

FONDER

Fondet ,fondi Interprofesional, lindi per te operuare kryesisht ne sektoret e Shkollave dhe Partner-sanitar-Asistenzial nepermjet promovimit dhe financimit te planeve te formative, por sot mbledh aderimin e kompanive ne cdo sektor. Objektivi i tyre eshte te promovoje formimin e vazhdushem te punetorve.

FONDER nuk imponon limite ne temat e formimeve te financiuara dhe jep kontribut per argumentat qe shkojne nga formimi i detyrushem mbi siguresen ne vendin e punes ne formimin e larte menaxherial , nga formimi baze ne ate te specializuare.

Karakteristikat qe dallojne fondin FONDER:

  • Shumellojshmeri te instrumentave: Kupon, njoftim i prgjithshem, njoftim tematik,
  • Pasuri e temave formuese te financiuara;
  • Fleksibitet dhe shumellojshmeri formuese te finanziuara;
  • Amplituda e kategorive te punonjesve qe mund te formohen;
  • Asnje cmim financues ose paradhenie te shpenzimeve ( FONDI do te paguaje direkt organet formuese)

PROCEDURA E KOHA PER NGRITJEN E FONDEVE

  • Komunikoni me konsulentin tuaj te punes (ose me menaxherin e listes se pagave dhe kontributeve) per t’u abonuar ne Fondin FONDER (kodi FREL) permes Fluksit UNIEMENS.
  • Pas rreth 60 ditesh ne “Sirtarin e Sigurimeve Shoqerore” te INPS, Konsulenti i Punes (ose Menaxheri i Pagave dhe Kontributeve) do te zbuloje pranine e pranimit efektiv te anetaresimit nga INPS.
  • Me marrjen e kopjes se sirtarit te sigurimeve shoqerore, Projekti i Trajnimit i rene dakord nderkohe mund t’i paraqitet Fondit, sipas afateve kohore te percaktuara nga vete Fondi bazuar ne njoftimet aktive.

NA KONTAKTONI