Format e Financimit

DEKRETI PER RIDHJE - LAJME KRYESORE

PLANET E TRANZICIONIT TË KREDIVE TATIMORE

4.0 Ne procesin e konvertimit te dekretit te Rinisjes ne Parlament, i cili pothuajse ka arritur konvertimin e tij (ai do te miratohet zyrtarisht ne Senat me 18 korrik), nuk ka asnje gjurme te masave te pritshme te zgjatjes dhe forcimit te kredive tatimore te 4.0. Plani i Tranzicionit; Prandaj, rritja e normave te kredise tatimore per R&D ne nivel kombetar perjashtohet, nese jo, siç do te shohim, për ato të Kërkimit dhe Zhvillimit të 11 rajoneve italiane.

Kredia tatimore për investimet në Kërkim dhe Zhvillim (fiksuar në 12% nga ligji i fundit i buxhetit) është rritur ndjeshëm për kompanitë në rajonet e Abruzzo, Basilicata, Kalabria, Campania, Molise, Puglia, Sardenja dhe Siçilia, të cilat Lazio, Marche u shtuan dhe rajonet Umbria, të goditura nga ngjarjet sizmike të 24 gushtit, 26 dhe 30 tetorit 2016 dhe 18 janar 2017.

Kredia e re tatimore për R&D e rritur për kompanitë në 11 rajonet e përfshira bëhet kështu:

– 25% për kompanitë e mëdha;

– 35% për ndërmarrjet e mesme;

– 45% për bizneset e vogla.

Stimulime për fillimin innovativ

Fillesat inovative janë protagonistët kryesorë të masave kushtuar inovacionit të përfshira në dekretin e rinisjes.

Midis tyre eshte instrumenti Smart&Star Italia i InvItalia (nxitja qe mbeshtet lindjen dhe rritjen te startap-eve te risive duke financiuare projekte te perfshira nga 100.000 e 1,5 milion euro qe ritet me 100 milion , qe do te jene te perdorura per “rifinancimi i lehtesive te dhena ne formen e nje kredie te subvencionuar” Ne te njejten menyre ne 200 milion shkojne per “Fondi i mbeshtetjes se kapitalit sipermarres” per te mbeshtetur investimet ne kapitalin startup PMI-ve inovative. Ne ballin fiskal konvertimi i ligjit i dekretit rinisjes se deres me vete nje detrazion Irpef prej 50% mbi shumat e investuara ne kapitalin social i nje ose me shume startup-e ose PMI inovativi(direkt ose nepermjet “ organizmave te investimenteve kolektive te perfitimit qe investojne kryesisht ne startup inovativ”), per investime maksimale prej 300.000 € per te mbajtur per te pakten 3 vjet.

Per t’i premtuare startup-eve inovative te kete qasje me te madhe “ekosisteme per inovazionin”jane 10 milion eur qe do te shpenzohen grante te pakthyeshme per marrjen e sherbimeve te ofruara nga inkubatoret përshpejtuesit, qendrat e inovacionit, engjejt e biznesit “dhe subjekte te tjera publike ose private qe operojne per zhvillimin e kompanive inovative”. Huate e subvencionuara mund te kene nje vlere “te barabarte me katerfishin e shumes totale te burimeve te mbledhura” nga startup-i, me nje limit maksimal prej nje milion euro per investim.

HIPER-AMORTIMENTO

Jane zgjatur der ne 31 dhjetor 2020 afati i dorzimit per te mirat strukturale te lejuara ne perfitimit e super-zhvleresimit te ordinuara me parapagim 20% te cmimit te blere brenda 31 dhjetorit te 2019-es se kaluare.

BLOCKCHAIN

Rritja e grantit ( nga 35% der ne 80% , der ne nje maksimum prej 100.000 euro) per nisjen e inisjativave, nga ana e filialit agro-ushqimor , te dedikuara ne “financimin e inisjativave te finalizuara ne zhvillimin preciz e proceseve produktive inovative e te agrikultures ose ne gjurmueshmerine e produkteve me teknologjine Blockchain”.

NA KONTAKTONI