SISSISTEMI I PARANDALIMIT DHE E MBROJTJES

SISTEMI I PARANDALIMIT DHE E MBROJTJES

Servisi i parandalimit dhe mbrojtjes eshte themelore per sigurine ne kompani.
Ndihmon membrit e kompanise te vene ne akt te gjitha procedurat qe lejojne te operojne te sigurt.

Servisi i Parandalimit dhe mbrojtjes ,, i referohet : punedhensit , mjekut kopetent, perfaqesuesit e punetorve, pergjegjesi per sigurine, personeli i trajnuare( zjarfiksja dhe urgjenca), te gjithe punetoret dhe konsulentet e jashtem.

Ne funksion te pergjegjesit te servisit te parandalimit dhe mbrojtjes mund te nominohet nje fiure e brendshme ose e jashteme ne kompani.
Egzistojne keshtu parashikimi nga ligji ne te cilat punedhensit mund te mbulojne rolin e RSPP, ligji 34 i Dekretit Legjislativ 81/08, 81/08 , ndersa kur rolet nuk korespodojne eshte direkt punedhensi qe nominon RSPP, ne baze te ligjit 17 te Dekretit Legjislativ 81/08.

Servisi i parandalimit dhe mbrojtjes ka nje funksion keshillues , pra ka detyren te mbeshtese e te vere ne gjendje punedhensin te permbushe detyrat e tij te garancise parandaluese , ne baze te njohurive organizative te kompanise e te kopetenzave te tij teknike.

kurse dhe sherbime

NEWS

NA KONTAKTONI