DVR: Dokumenti i vlerësimit të rrezikut

DVR

Cdo kompani eshte e detyruare te elaboroje nje dekument e cila vlereson te gjitha reziqet per siguresen dhe shendetin e punetorve prezente ne brendesi te aktivitetit te tyre, te ashtequajtren DVR( dekumentat e valutimit e reziqeve). Ne kte dekument duhet te jene testuare te gjitha vendet e punes ,te gjithe punonjesit dhe te gjitha rreziqet prezente. Ne fund duhet te definohen te gjitha modifikimet e mundshme qe reduktojne ose eleminojne rreziqet duke identifikuare edhe cilat do jene prioritetet e masava te adoptura. . Ne redaksionin e dokunmentave marin pjese punedhensit, pergjegjesi i servisit te parandalimit dhe te mbrojtjes, mjeku kopetent , dhe perfaqesuesit e punetorve per sigurine. Nepermjet kondultimeve

SANKSIONET

Punëdhënësi mund t’i nënshtrohet sanksioneve kryesore të mëposhtme (Dekreti Legjislativ 81/08):
Te gjitha perfitimet jane per tu ritur per 9,60 % ne lidhe me ate qe parashikon ligji 99/2013.
Deshtimi per te vleresuar te gjitha rreziqet dhe deshtimi per te pergatitur dokumentin e vleresimit te rrezikut (DVR):
Arrestimi nga 3 deri ne 6 muaj ose gjobe nga 2.500 deri ne 6.400 euro Arrestimi eshte nga 4 deri ne 8 muaj ne kompani me rrezik te konsiderueshem ose me ekspozim ndaj rreziqeve biologjike (Grupi 3 ose 4), ATEX, kancerogjene ose mutagjene, asbest, kantiere> > 200 u / g dhe me pranine e disa kompanive, miniera dhe strehim dhe kujdes me me shume se 50 punetore.

kurse dhe shërbime

ULTIME NEWS

NA KONTAKTONI