DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR

Fiecare companie este obligată să întocmească un document care evaluează toate riscurile la adresa securitătii si sănătătii lucrătorilor prezenti în cadrul activitatii sale, asa-numitul DVR(document de risc a valutării) Toate locurile de muncă, toti lucrătorii si toate pericolele prezente trebuie luate în considerare în acest document. În final, trebuie definite eventualele modificări care reduc sau elimină riscurile, indicându-se si prioritătile măsurilor ce urmează a fi adoptate. La elaborarea documentului participă angajatorul, seful serviciului de prevenire si protectie, medicul competent si Raprezentantul pentru Siguranta Lucratorilor prin consultare. Prin consultare.

SANCȚIUNI

Angajatorul poate primi următoarele sancțiuni principale (Decretul Legislativ 81/08):
Toate amenzile urmează să fie majorate cu 9,60% în raport cu prevederile Legii 99/2013.
S-a omis evaluarea tuturor riscurilor și s-a omis elaborarea documentului de evaluare a riscurilor (DVR):
Arestare de la 3 la 6 luni sau amendă de la 2.500 la 6.400 euro Arestarea este de la 4 la 8 luni în companii cu risc semnificativ sau cu expunere la riscuri biologice (Grupa 3 sau 4), ATEX, cancerigeni sau mutageni, azbest, șantiere. > 200 u/zi și cu prezența mai multor afaceri, mine și spitalizare și îngrijire cu peste 50 de muncitori.

CURSURI SI SERVICII

ULTIME NEWS

contactaţi-ne