Rishikime

Certefikimi i pergjithshem i mjeteve te ndertimit nen presion

E publikuare ne gazeten zyretare te 04103\2016, n.53, disiplina e re per mjetet e punimit nen presion.

D.Lgs. 15/02/2018 n. 26 ka aktualizuare direktivin 2014\68\UE i parlamentit europian e te keshillit, te 15\05\2014 me armonizimin e shteteve antare ne te vena ne dispozicin ne tregun e mjeteve te punimit nen peresjon.

Ne fushen e mjeteve te punimit nen presion , per te mare marken CE, mjetet duhet te vihen nen proceduren e verifikimit te koformitetit te kerkesave te direktivave PED ne baze te specifikave te ndryshme sipas rrezikut te presionit, ne nje oper te nje organismi te njoftuare.

Direktiva PED kerkon marken CE per hedhjen ne tregun e perbashket europian te mjeteve te punes nen presion.

Me ndihmen tone mund te merni Certefikimin e mjeteve te ndertimit nen presion (moduli G ose B+H) ne baze te direktivave P.E.D. 2014/68/UE me marken CE.

Kerkoni nje oferte falas.

NA KONTAKTONI