REVIZIUNI

Certificare de construcție a ansamblului pentru echipamente sub presiune

Publicat in Monitorul Oficial din 04.03.2016, n.53, noul regulament sectorial pentru recipiente sub presiune.

Decretul Legislativ 15/02/2018 n. 26 a implementat Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15/05/2014 cu armonizarea statelor membre la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.

În domeniul echipamentelor sub presiune, pentru a purta marcajul CE, echipamentele și ansamblurile trebuie acum să fie supuse unei proceduri de verificare a conformității cu cerințele Directivei PED (Directiva Echipamente sub presiune 2014/68/UE) pe baza unor specificații diferite. in functie de riscul de presiune, de catre un Organism Notificat.

Directiva PED impune marcajul CE pentru introducerea unor astfel de echipamente pe piața comunitară.

Cu ajutorul nostru veți putea obține certificarea de construcție pentru echipamente sub presiune (Modul G sau module B+H) conform directivei P.E.D. 2014/68/UE cu aplicarea marcajului CE

Solicitați o cotație gratuită.

contactaţi-ne