ȘANTIER ÎN TITLUL IV

ȘANTIER ÎN TITLUL IV

Un santier este orice loc în care se desfasoară lucrări de constructii sau de inginerie civilă.

Titlul IV cuprinde măsurile pentru protectia sănătătii și securitătii lucrătorilor din santiere temporare sau mobile. Lucrările de constructii sau de inginerie civilă subiect sunt următoarele:

 • • lucrări de constructie,
 • • întretinere
 • • reparatie
 • • demolare
 • • depozitare
 • • reabilitare
 • renovare sau echipare,
 • transformare,
 • • renovare sau dezmembrare
 • • lucrări fixe, permanente sau temporare din zidarie, beton armat, metal, lemn sau alte materiale; inclusiv părtile structurale ale liniilor electrice și părtile structurale ale sistemelor electrice.
 • • lucrări rutiere, feroviare, hidraulice, maritime,hidroelectrice;
 • • lucrări de reabilitare, silvicultură și terasament;
 • • săpăturile și montarea și demontarea elementelor prefabricate utilizate la executarea lucrărilor de constructii civile.

CURSURI SI SERVICII

ULTIME NEWS

contactaţi-ne