Certefikimi i vullnetshem

Certefikata FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) eshte nje organizate jo politike e pavarur e themeluare ne 1993 nga organizata te ndryshme ambjentaliste dhe sociale , eksponente te tregetise dhe industrise , shoqatat e popujve autoktone , komuniteti pyjor dhe organizma te certefikuara per produktet pyjore te ardhura nga 25 vende.

Certefikimi i FSC eshte nje certefikate internazionale , e pavarur e e pales se trete , e specifikuare per sektorin pyjor e te produkteve -drurore e jo drurore te ardhura nga pyjet.

Egzistoje dy tipe te certefikimit FSC:

  • certefikimi i menaxhimit pyjor, per pronare e menaxhere pyjore, menaxhim pyjor (FSC FM)
  • certefikimi i zinxhirit te kujdestarise , per kompani te trasformimit e/o te tregetise se produkteve te pyjtarise , gjurmueshmeria e produkteve

Avantazhet:

  • te mbahen te pandryshueshem kuotat e tregut;
  • te kete mundesine te hyne ne tregje te reja

Kerkoni nje kuote per te marre keshillat e nevojshme per zbatimin e Standarteve te FSC dhe asistence per gjat auditimit te certefikimit te leshuara nga organet e akredituara.

NA KONTAKTONI