CERTIFICARI VOLUNTARE

Certificat FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) este o Organizație Neguvernamentală Independentă fondată în 1993 de mai multe organizații de mediu și sociale, reprezentanți ai comerțului și industriei, asociații ale popoarelor indigene, comunități forestiere și organisme de certificare a produselor forestiere din 25 de sate.

Certificarea FSC este o certificare internațională, independentă și terță parte specifică sectorului forestier și produselor – lemnoase și nelemnoase – derivate din păduri.

Există două tipuri de certificare FSC

  • Certificare Forest Management, pentru proprietarii și administratorii de păduri, Forest Management (FSC® FM);
  • certificarea Lanțului de Custodie, pentru companiile care prelucrează și/sau comercializează produse forestiere, Trasabilitatea Produsului (FSC® COC).

Beneficii:

  • își menține cotele de piață neschimbate
  • au capacitatea de a intra pe noi pieţe

Solicitați o ofertă pentru a primi sfaturile necesare pentru implementarea standardelor FSC și asistență în timpul auditului de certificare Eliberat de un organism acredita

contactaţi-ne