SISTEMI I PARANDALIMIT DHE MBROJTJES

ALL BADGE

Produkti ynë inovativ, ALL BADGE, është një distinktiv ndërveprues, i përshtatur për punëtorin, me funksionin e ndërgjegjësimit të punonjësve tuaj për të gjithë dokumentacionin e tyre personal, procedurat e kompanisë dhe përgjegjësitë përkatëse.

Distinktivi i të gjithëve ka gjithashtu avantazhin që mund t’i vërë menjëherë në dispozicion organeve të kontrollit dokumentet e punonjësit të kontrolluar.

Punetoret paisen me nje kupon njohje e perbere nga dy QR kode, nje ne pjesen e perparme e tjetren ne pjesen e mbrapshme:

 • Ne pjesen e perparme:kjo e fundit hap nje seksion dedikuare punetorve. Duke hyre me kredencialet e tyre (dhe vetem me ato) mund te lezohen dokumenta te ndryshme. Punetori ka hyrje ne te gjitha dokumentat e tij (UNILAV,formimin, gjendjen shendetesore, dorzimi i DPI,iformativa per zanatin) keshtu qe n rast te kontrollit nga qendra shendetesore ASL, ispektimin e punes dhe te dhena te tjera, mund te japin deshmi pa humbur kohe;
 • Ne pjesen e pasme: kjo con ne disa informazione te kompanise, p.sh do te jete e mundshme shikimi i procedurave te punes, protokollet, P.E.E. e/o ajo e cila do te jete e detyrushme ose me deshire.

ALL BADGE jone do ti pergjigjet kerkesave te teseres se njohjes sipas D.Lgs 81/08.

Premton keshtu te vere ne pergjegjesi punetoret dhe Pergjegjesit , te cilet duke pasur hyrje ne cdo moment ne dekumentat e tyre dhe procedurat e kompanise , nuk mundet me te “mos i dine”:pra do te pergjigjen personalisht e penalisht per sjelljet e tyre PA PATUR ASNJE DYSHIM.

Ky podukt eshte orjentuare te permiresoje sistemin e menaxhimit ne kompani:behen te qarta dhe efikase pergjegjesite e punetoreve, procedurat dhe proceset e politikave te kompanise per normativen e shendetit dhe sigurise ne fuqi.

All badge eshte pjese perberse e paketes sone ALL INCLUSIVE PLUS

Ne 2023-shin duke pasur parasysh suksesin e ALL BADGE, do te vihen ne dispozicion te klientit dy prdukte te reja:

-All Badge Plus e menduare per mbikqyrsit te cilaet testi unik i sigurise i shikon gjithmon me e me te rendesishem ne rolin e tyre. All Badge Plus do gte jete i lidhur me nje App i cili do i lejoje mbikqyrsit te kene kycje ne disa dokumentazione thelbesore:

 1. Detyrat e cdo personi per kryerjen ne pune (ne vedin e ndertimit dhe ne mirmbajtje)
 2. Sinjalizimin e situatave te rezikshme
 3. Sinjalizimin e rezikut per te pasur te lenduare
 4. Sinjalizimin e te lenduarve
 5. Regjistrimin e trajnimit te punetorve te rinj per pynen qe atyre u eshte besuare me date dhe ore te garantuare

All Badge Pro e menduare per profesionistet, per t’u kycur ne te gjitha shenimet dhe dokumentat te duhura, per ata te cilet meren me detyren e sigurise ne pune

Disa shembuj?

 • Informazion mbi realizimin e DVR, jo vetem per vendin e punes dhe zanatin por, edhe per ato specifike
 • Informazion per PSC (Plani i sigurise dhe i Kordinimit)
 • Informazion per realizimin e POS (Plani i Operimit te sigurise)
 • …. • … Dhe shume te tjera akoma

Ne qofte se nk je i sigurt ose ke nevoje per nje sqarim per te kupetuare cila eshte oferta e pershtatshme per ty mos ezitoni te na kontaktoni!

E-mail: info@sicurezzaformazione-srl.it

Telefono: 0173970061

NA KONTAKTONI