ZHVILLIMI TREGTAR DHE BIZNES

Menaxhimi i rrjetit te shitjeve

Strategjite per menaxhimin e rrjetit te shitjeve

Menaxhimi korrekt i nje rrjeti shitjesh e ben ate me performues dhe te afte per te bere diferencen, duke rritur ndjeshem xhiron e kompanise.

Profesionistet e ONE4 percaktojne se bashku me klientet e tyre strategjite me te mira per menaxhimin e rrjetit komercial.

Fale serviseve te formimit dhe manaxhimit te rjetit te shitjeve ne kontraktimin e jashtem , profesionistat e ONE4 i japin drejtorit komercial e/o pronarit te biznesit mjetet per te rritur produktivitetin dhe per te motivuar shitesit e tyre.

Fale punes sinergjike te profesionisteve te ONE4, te cilet zhvillojne projekte te pershtatura per nevojat e kompanise kliente, ONE4 eshte ne gjendje te beje nje ndryshim te vertete per klientet tane.

tema e ONE4 nuk punon si nje profesionist i vetem por trajton cdo projekt si nje ekip solidal e i strukturuare ne grade qe te ofroje , nepermjet kopetencave te vecanta , nje servis :personalizues , konkret, efikas e i orjentuare drejt rezultatit. ONE4 ka zhvilluar dy sherbime te dobishme per menaxhimin e nje rrjeti efektiv shitjesh:

  • Sherbimi i menaxhimit te rrjetit te shitjeve me kontraktim te jashtem: profesionistet e ONE4 punojne se bashku ose zene vendin e menaxherit te shitjeve, nese kjo shifer nuk eshte e pranishme ne kompani.
  • Sherbimi i trajnimit per menaxhimin e nje rrjeti shitjesh: profesionistet e ONE4 trajnojne menaxherin e shitjeve ose pronarin e biznesit per menaxhimin e duhur te rrjetit te tyre te shitjeve.

Detajet

Trajnim per menaxhimin e rrjetit te shitjeve

Trajnim per menaxhimin e rrjetit te shitjeve

Trajnim per menaxhimin e rrjetit te shitjeve

Nepermjet nje rruge te personalizuar, ONE4 u ofron klienteve te saj mundesine per te trajnuar burimet komerciale tashme te pranishme ne kompani per te permiresuar produktivitetin e tyre. Sherbimi i trajnimit per menaxhimin e rrjetit te shitjeve ka per qellim Menaxheret e Shitjeve te cilet deshirojne te mesojne teknikat dhe mjetet qe u lejojne atyre autonomi te plote ne menaxhimin e rrjetit te shitjeve.

Formusit e ONE4 , eksperte ne menaxhimin e shitjeve , do ju ndjekin ne nje rrugetim te ritjes dhe ne marjen e metodave te menaxhimit te burimeve humane. Ne baze te nevojave te klientve profesionistet ONE4 do te studjojne nje proces formues te personalizuare e te trajtuare mbi nevojat e klientve me objektivin per te mbushur boshlleqet qe sot krijojne veshtiresi ne menaxhimin e rjetit komercjal.

Profesionistat e ONE4 operojne mbi cdo projekt me forcen e nje grupi solidal dhe i strukturuare ne gjendje per te ofruare , nepermjet kopetenzave te secilit , nje servis te personalizuare , kokret dhe efikas , duke ju mesuare klientve te tyre teknikat me te mira per menaxhimin e rjetit shites motivues dhe efikas.

Menaxhimi i rjetit te shitjeve ne Kontraktimet e jashtme

Menaxhimi i rjetit te shitjeve ne Kontraktimet e jashtme

Profesionistat e ONE4 operojne mbi cdo projekt me forcen e nje grupi solidal dhe te strukturuare ne gjendje per te ofruare , nepermjet kopetencave te secilit , nje servis te personalizuare, konkret dhe efikas , i japin klientve te tyre paketen me strategjite me te mira per menaxhimin te rjetit shites.

Duke mbeshtetur ose zevendesuar Drejtorin Tregtar, nje nga profesionistet tane te shitjeve, me vite pervoje pune pas tij, do t’ju mbeshtese duke mbuluar rolin e Menaxherit te Perkohshem te Shitjeve duke vendosur treguesit per monitorimin e rezultateve dhe programin e nxitjes se shitjeve te pershtatshme per çdo strukture komerciale.

ONE4 do t’ju jape instrumentat per menaxhimin e nje rjeti shites te motivues e performues , ne gjendje te arije objektivat aziendale me nje plan zhvillimi te personalizuare pert te ritur perquindjet e konvertimit e te faturimit.

NA KONTAKTONI