DVR: DOKUMENT I VLERËSIMIT TË RREZIKUT

DVR specifik ekspozimi ne rreziqet biologjik

Rreziku bjologjik eshte rreziku i shkaketuare nga mikroorganizmat te pranishme ne supstanza te ndryshme me te cilat punetoret mund te kene ne kontakt .
Ekspozimi ndaj agjenteve biologjike ndodh sa here qe nje person bie ne kontakt ne vendin e punes, por edhe ne mjedise fqinje, me materiale natyrore ose organike, ose me ndotje mikrobiologjike te perfaqesuar nga banoret (njerëz, kafshë, bimë), nga pluhuri, nga strukturat dhe sherbimet. , nga ndertesat.
Ne keto burime shtohen lengeshtuesit dhe kondicioneret e ajerit.
Menyra me te cilen trasmetohen disa infektime jane te ndryshme ne varesi te profesionit te zhvillluare, nga karakteristikat e ambjentit te punes dhe nga mikroorganizmat te perhapjes.

Eshte e mundur te individualizohen 2 tipologji te ndryshme te rrezikut biologjik ne vende te zena:

 • Rrezik bjologjik i pergjithshem: te pranishem ne te gjitha ambjentet e punes ;
 • Rrezik bjologjik specifik: pikerisht nga profesioni i zhvilluare , dhe njekohesisht te dallueshem ne :
  1. Rrezik i qellimshem biologjik:manifestohet kur nje aktivitet i caketuare parashikon perdorimin e qellimshem , te ditur, te agjenteve biologjike, p.sh perdoret nje mikrorganizm ne prodhimin te natyres ushqimore ; ne ata rast agjenti biologjik eshte i vrojtushem mire dhe futet qellimisht ne ciklin e punes per te qene i trajtushem, i manipulushem, transformueshem o per te shfrytezuare karakteristikat bjologjike.
  2. Rrezik bjologjik potenzial: rrjedh nga nje ekspozim jo i qellimshem, i fuqishem dhe agjente bjologjike ;p.sh ndarja e mbeturinave dhe aktivitete buqesore.

Rreziqet per shendetin

Agjentet bjologjike mund te provokojne tre tipe te smundjeve:

 • Infeksjone te shkaketuara nga parazite, viruse ose baktere;
 • Alergji te shkaetuara si pasoje e ekspozimit ndaj mykut, pluhurit te natyres organike sic jane pluhuri i mjellit , pluhura me origjine nga kafshet , enzima e marimangat
 • Efekte helmuese ose toksikogjene

DVR-ja qe ka te beje me rezikun bjologjik duhet te permbylle:

 • treguesi i fazave te punes ne te cilat eshte i pranishem rreziku bjologjike;
 • numri i punetorve i inseruare ne fazat ne te cilat eshte i pranishem rreziku bjologjik
 • emerusit dhe pergjithshmeria e RSPP:
 • metodat , procedurat e punes , masat parandaluese te aplikuara;
 • programi per mbrojtjen te punetorve kundra rreziqeve te ekspozimit ndaj nje agjenti bjologjik te grupit te 3 e te 4,, ne rast te nje difekti fizik.

NA KONTAKTONI