DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR Expunere specifică la pericol biologic

Riscul biologic este cauzat de microrganismele prezente în diferite substante cu care lucrătorii pot intra în contact.
Expunerea la agenti biologici are loc ori de câte ori un subiect intră în contact.la locul de muncă, dar si învecinate, cu materiale naturale sau organice, sau cu poloare microbiologică reprezentată de ocupanti(om,animale plante), din praful, din structuri si servicii, din clădiri.
La aceste surse se adaugă umidificatoarele și aparatele de aer conditionat.
Modalităltile în care se produce transmiterea infectiilor profesionale sunt diferite în functie de locul de muncă prestat, de cracteristicile mediului de lucru și de microorganismele implicate.

Este posibil să se identifice 2 tipuri diferite de risc biologic la locul de muncă:

 • Risc biologic generic:prezent în toate locurile de muncă;
 • Risc biologic specific: tipic muncii prestate,distins la rândul său în:
  1. Risc biologic deliberat: apare atunci când o anumită activitate implică utilizarea deliberată, intentionată a agentilor biologici, de exemplu un microorganism este folosit în productia de alimente; în acest caz agentul biologic este bine cunoscut și este introdus intentionat in ciclul de lucru pentru a fi tratat, manipulat, transformat sau pentru a-si exploata proprietatile biologice.
  2. Risc biologic potential: derivă din expunerea neintentionată, la agenti biologici;de exemplu separarea deseurilor sau activitătile agricole.

Riscuri de sănătate .

Agentii biologici pot provoca trei tipuri de boli:

 • Infectii cauzate de paraziti, virusi sau bacterii
 • Alergiile declansate de expunerea la mucegaiuri, praf organic precum praf de făina,praf de orogine animală,enzime si acarieni;
 • Efecte otrăvitoare sau toxicogene.

Dvr-ul pentru ceea ce priveste riscul biologic trebuie să includă:

 • o indicare a fazelor lucrării care este prezent riscul biologic;
 • numărul de lucrători alocati fazelor în care este prezent riscul biologic;
 • denumirea si informatiile generale ale RSPP;
 • metode, proceduri de lucru, măsuri preventive aplicate:
 • programull de protectie a lucrătorilor împotriva riscurilo expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau grupa 4, în cazul aparitiei unui defect al izolării fizice.

contactaţi-ne