Kerkimi e selektimi i personelit

Talent discovery recruiting

Test i vleresimit te kandidateve dhe zbulimi i profilit te tyre te sjelljeve

Duke u bashkuare me teknologjine Vleresimi i Zgjuare i Diskut , vite eksperience ne konsulence per krah kompanive dhe sipermarseve, ONE4 ka zhvilluare Zbulimin e Talenteve te reja, per marjen me shpejtesi te informacioneve te nevojshme per te kuptuare profilin e kandidateve qe jane mare ne analize.

Me perfundim qe te ofrojne nje vleresim te perpikte dhe sa me objektiv, rezultatet e zbulimit te talenteve jane te perpunuara ne menyre te personalizuare ne baze te rolit qe personi duhet te mbuloje , ne sektorin ne te cilin do duhet te punoje dhe ne Ekipin ne te cilin do futet.

Zbulimi i talenteve eshte ne gjendje te identifikoje pikat e forta , fushat ne te cilat jane te fuqishem, stilin e komuniokimit dhe kopetenzat trasvesale te personit te mare ne analize.

Thllohet ne teorine mbi sjelljet humane te njohura ne pjese te ndryshme te botes.

Nuk behet fjale vetem per teori psikologjike , por ehe te strumentave te menaxhimit qe kane si objektiv permiresimin te efikasitetit te kompanise.

Jane teori te Carl G.Jung , me pas te zhvilluara nga William Moulton-Marston ( qe percaktoi mapen te kater dimensioneve karakteristike) dhe me pas te thelluara. Extended Disc Assessment eshte pjese perberse e jetes se perditeshme te miljona kompanive ne bote, por edhe eshte ne gjendje te ofroje Menaxhimit informazione te rendesishme mbi ekipin e tyre dhe ne kandidatet qe eshte duke seleksionuare informazione te cilat, pa perdorimin e tyre , jane shume me te kushtushme per t’u mare, per sa i perket kohes dhe burimeve ekonomike..

Extended Disc Assessment njeh 160 stile te sjelljeve te ndryshme qe themelisht mbulon ne te katra anet , sipas dallimit prej se cilit vjen akronimi DISC. Ku D eshtre per dominimin (stil dominues), I per inducement (stil influencues), S per Supportive (stil mbeshtetes) e C per Compilance (stil perputhes).

QASJA JONE

Me perfundim per te ofruare nje vleresim te perpikte dhe dhe sa me objektiv, rezultatet e Talent jane te perpunuara ne menyre te peersonalizuare ne baze te rolit qe personi do te duhet te mbuloje, ne sektorin ne te cilin do te duhet te punoje dhe ne Ekipin ne te cilin do te beje pjese, kjo fal zhvillimit te standarteve te riferimit.

Talent Discovery nuk eshte vleresues , i riferohet thjesht cfare cdo person duhet te beje per te permiresuare performancat e tij dhe mardheniet nderpersonale. Ne te njejten kohe nuk eshte diskriminuese ne fazen e perzgjedhjes , kandidatet nuk zgjidhen ne baze te pergjigjeve te tyre , thjesht , Talent Discovery ndihmon te kuptojne karakteristikat e tyre kryesore.

NA KONTAKTONI