Kush jemi

Sicurezza Formazione është një kompani konsulence e krijuar për të ndihmuar mjeshtrit në terren dhe në vështirësitë e ndryshme që ata mund të hasin në jetën e përditshme për sa i përket sigurisë në vendin e punës dhe trajnimit të punonjësve.

Vështirësitë e hasura gjatë viteve dhe një organizim i brendshëm gjithnjë në rritje kanë çuar në Sicurezza Formazione për të menaxhuar më mirë çdo situatë në terren dhe për të trajnuar punëtorët e rinj në mënyrën më të mirë të mundshme në një kohë shumë të shkurtër.

Sicurezza Formazione është i strukturuar në atë mënyrë që të jetë në gjendje të menaxhojë çështjen e sigurisë në vendin e punës në të gjitha aspektet e saj.

Personeli përgjegjës për çdo fushë të aktivitetit është përzgjedhur në bazë të përvojës dhe është rikonfirmuar në bazë të vlerësimeve dhe reagimeve pozitive nga klientët.