Kerkimi e selektimi i personelit

Kerkimi dhe perzgjedhja e figurave tregtare

Kerkime dhe seleksionimi komercial per per strukturimin e nje linje shitse.

Kerkimi dhe perzgjedhja e shitesve dhe agjenteve tregtare eshte nje nga produktet kryesore te ONE4. Pervoja shumevjeçare me kompani nga sektore te ndryshem, ne te gjithe territorin kombetar, na kane mundesuar te kuptojme nevojat e klienteve te ndryshem. Sigurimet, Automobilistikë, Ho.Re.Ca, GDO dhe TLC jane tregjet kryesore per te cilat ne kerkojme rregullisht agjente dhe shites.

Qasja e konsulences, njohurite e thella te teknikave te shitjeve dhe aftesia per te njohur qendrimet dhe stilet e profileve te ndryshme te analizuara jane avantazhet e vendosura nga Specialistet e ONE4 per HR ne krijimin e rrjeteve tregtare konkurruese dhe performuese.

Ekipi ONE4 nuk punon si nje profesionist i vetem, por trajton çdo projekt me forcen e nje grupi solid dhe te strukturuar, i afte per te ofruar, nepermjet aftesive te individeve, nje sherbim: te personalizuar, konkret, efektiv dhe te orientuar drejt qellimit.

Per krijimin e rrjeteve te shitjes ONE4 ofron dy zgjidhje:

  • Kerkimi dhe perzgjedhja e shitesve dhe agjenteve tregtare
  • Kerkimi dhe perzgjedhja e nje drejtori shitjesh dhe te gjithe forces se shitjeve

Perveç sherbimit te krijimit te rrjetit te shitjeve, njohurite tona na mundesojne te mbeshtesim kompanite tona kliente edhe per menaxhimin e rrjetit.

NA KONTAKTONI