Kerkimi e selektimi i personelit

HR in outsourcing

Orjentimindaj njerzve,Ekspertiza, e di-kush dhe flesibiliteti i konsulentve te ONE4 , pervec eksperjences se tyre ne pune perkrah sipermarsve , vihen ne sherbim te kompanive te cilat mund te riferohen nje zyre te HR “jashte zyres” por gjithmon te pranishme, ne gjendje te garantojne atyre nje futje te shpejte dhe efikase te burimeve, te cilat jane menjehere produktive.

Gjithcka me nje kosto te ulet nga ajo qe nevoitet per te ndertuare dhe per te bere operativ nje repart te HR-se dhe me garancine e patjes ne dispozicion nje HR te specializuare te cilat ndajne objektivat e tyre.

NA KONTAKTONI