Certefikimi i vullnetshem

ISO 14000 - Ambientit

Normat e ISO 14000 pasqyrojne konsensusin e pergjithshem rreth praktikave aktuale te mira dedikuare mbrojtjes se ambjentit, te aplikueshme ne cdo organizim e ne te gjitha pjeset e globit

Certefikimet ISO 14000 ofron strumenta menazhimi per organizimin qe duane te vene nen kontroll aspektet e tyre dhe impaktet ambjentale dhe permiresimin e performances se tyre ne ate fushe.

Nje karakteristike kyc i te gjitha kerkesave te ISO 1400 eshte natyra e tyre vullnetatre , d.m.th mungesa e disa hartimeve legjislative ne perdorimin e tyre.

Ne vitet e fundit asiston ne nje interes ne rritje te faktorve ambjentale nga ana e konsumatorve Certefikimi i faqes se tyre produktiv sipas standartit UNI EN ISO 14000, ose ne regulloren te komunitetit EMAS, mund te prezantojne nje avantazh konkurues ne perballje me konkurencen per garancine e perbashket qe ajo i ofron klientve te tyre.
kompanite qe kane zbatuare programin e certefikimit kane mundur gjithashtu ne konstatoje te tjera avantazhe perj te cilave: reduktimin e konsumimit te burimeve , thjrshtesia e raporteve te konetrollit nga ana e administrimit publik, reduktimin e e premjuve te sigurimit , lehtesi me te madhe ne hyrjen e fondeve te financimit e keshtu me radhe.

Standartet e ISO 14000 eshte e njohur ne nivel boteror, dhe e aplikushme nga te gjitha kompanite ose instituzione ( te prodhimit apo servisit , te natyres publike apo private) dhe ne synimin e aritjeve te objektivave te meposhteme:

  • Imazhin e kompanise
  • Uljen e rreziqeve te natyres penale o administrative
  • Reduktimi ii cmimeve te sigurimit per aksidentet e natyres
  • Permiresimit te ambjentit
  • Verifikimi puntual dhe perputhshmerise legjislative
  • Ulje ne garancite e kerkuara per tipologji te vecanta te autorizimit
  • zgjatjen e kohëzgjatjes së autorizimeve të ndryshme mjedisore,
  • zgjatjen e kohëzgjatjes së autorizimeve të ndryshme mjedisore,
  • element preferencial në pjesëmarrjen në thirrjet për tender

Kerkoni nje kuote per te marre keshillat e nevojshme per krijimin e Sistemit te Menaxhimit Mjedisor te kompanise suaj ne perputhje me ISO 14001: 2015 dhe asistence gjate Auditimit te Certifikimit te Leshuar nga nje Organ i Akredituar.

NA KONTAKTONI