SISTEM DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE

Atribuire externă RSPP

Decretul Legislativ 81/2008 prevede ca in cadrul fiecarei societati se desemneaza seful Serviciului de Prevenire si Protectie, figura extrem de importanta care trebuie numita de catre Angajator si care trebuie sa posede competente si cerinte corespunzator naturii riscurilor care se prezinta la locul de munca.

Aceasta persoana, ajuta Angajatorul în identificarea, evaluarea și cerințe corespunzatoare naturii riscurilor care se prezinta la locul de muncă.

Cu serviciul de numire si desemnare ca RSPP extern capabil să preia sa ne băgăm în organigrama companiei gestionând toate aspectele pe care le impune acest rol , permitândcompaniilor să benificieze de o figura experta capabilă să sprijine Angajatorul in management preventiei si protectiei locului de munca pentru toate sectoarele de produse.

Ce avantaje?

 1. Zile de control in companie
 2. Asistentă back- office
 3. Asistentă periodică pentru clienti
 4. Evaluarea și eventuala redactare a Documentelor de evaluare a riscurilor specifice sau generale
 5. Suport pentru identificarea și gestionarea echipamentului individual de protectie (EIP)corect
 6. Asistența în gestionarea calendarului și a procedurilor legate de conformitatea cu reglemantarile legilor
 7. Exonereaza angajatorul de obligatia de a urma cursurile de pregatire și perfecționare pentru RSPP prevazute de art. 34 din Decretul legislativ 81/08 și modificările ulterioare
 8. Își asumă responsibilitatea gestionări întregii documentatii referitoare la securitatea la locul de munca cu o atentie deosebita la evolutia legislatiei în vigoare.
 9. Avem grijă de pregatirea periodica a lucratorilor in legatura cu siguranta.
 10. Transmite angajatorului un raport al inspectiilor periodice evidentând anomaliile constatate si solutiile ce urmeaza a fi adoptate
 11. Formalizează.analiza de risc, întocmeste și actualizeaza planul de intervenții necesare menținerii unui grad ridicat de sănătate și securitate la locul de munca
 12. Oferă asistență telefonică în orice moment.
 13. Elaborează proceduri personalizate pentru gestionarea anumitor activitați cu risc ridicat de accidentare pentru a preveni accidentele.
 14. Organizează și conduce ședința periodică de siguranță conform prevederilor art. 35 din Decretul legislativ 81/08 și modificările ulterioare

SANCȚIUNI

Angajatorul poate primi următoarele sancțiuni principale (Decretul Legislativ 81/08):
Toate amenzile urmează să fie majorate cu 9,60% în raport cu prevederile Legii 99/2013.

Nedesemnarea RSPP arestare de la 3 la 6 luni sau amendă de la 2500 la 6400 €
Obligația de instruire de către D.L. care își asumă rolul de arestare RSPP de la 3 la 6 luni sau amendă de la 2500 la 6400 €

CONTATTACI