ȘANTIER ÎN TITLUL IV

REDACTIA PIMUS

PIMUS este Planul de Asamblare, Utilizare si Dezasamblare, ori de câte ori se ridică schelele.

Îi revine Angajatorului societătii care se ocupă de montarea si demontarea schelei, obligatia întocmirii PIMUS-ului prin intermediu unei persoane competente.

Cea mai importantă parte cuprinsă în PIMUS se referala procedurile de asamblare si dezamblare, care trebuie descrise pas cu pas si depind direct de alegerea sistemului de protectie colectivă sau a DPI de folosit.

PIMUS nu trebuie sa fie întotdeauna însotit de proiect, dar există unele cazuri în care este obligatoriu, pe scurt:

 • schele de peste 20 m înăltime(măsurată de la suprafata de sprijin a bazelor până la extradosul celei mai înalte suprafete de lucru);
 • schele neconstruite în conformitate cu diagramele tip prezentate în carnetul de autorizare ministerială;
 • schele care includ un număr total de punti mai mare decât cel prezentat în diagramele standard;
 • schele cu ancoraje nedistribuite si/sau construite cu respectarea indicatiilor date în schemele tip sau cu solutii de eficacitate egală cu cele date în carnetul de autorizare ministerială
 • schele cu suprasarcină totală mai mare dacât cea luată în considerare în verificartea stabilitatii schelei raportată în manualul de instructiuni legat la carnetul de autorizare ministerială;;
 • schele cu o suprafată expusă la actiunea vântului diferită de cea luată în considerare la verificarea stabilitătii schelei ( de obicei aceasta este depăsită atunci când la schelă sunt atasate foi, spaliere,panouri publicitare si/sau panouri publicitare);
 • în cazul utilizării promiscue a elementelor de schelă care nu apartin unei singure autorizatii ministeriale.
 • La întocmirea PIMUS, angajatorul trebuie sa se asigure de compatibilitatea diferitelor DPI utilizate, rezistentă punctelor de ancorare ce urmeaza a fi folosite si compatibilitatea utilizarii pe schele.
 • Întrucât riscul căderii de la înaltime poate apărea întotdeauna operatiunilor de urgentă trebuie prevăzute și în cadrul PIMUS.

Prin urmarea, proiectul PIMUS trebuie să contină:

 • Calculul efectuat conform instructiunilor aprobate în autorizatia ministerială;
 • Desenul executiv (planuri, elevatii si sectiunii, dacă este necesar).

ALL PIMUS

În ceea ce priveste ALL PSC-ul si ALL PSC-ul si ALL POS, ALL PIMUS-ul nostru este dotat cu un QR CODE interactiv care permite supervizorului de santier si persoanelor responsabile cu montarea, demontarea si transformarea schelei să aibă acces la documentele furnizate odată cu POS-ul.precum:

– Copie digitală PIMUS

– Calcule de schele mereu la zi

– Desene de lucru actualizate

– Carnet de schele cu autorizatie ministeriala relativa

ALL PIMUS are ca scop furnizarea de informatii necesare Supraveghetorului si muncitorului de montaj pentru realizarea corectă a schelei.

De altfel, trebuie amintit că schele asamblate diferit de proiect vor avea ca rezultat opriri de lucru până la respectarea legii, sanctiuni si răspundere pentru responsabilul instruit si desemnat în caz de accident. Acest lucru este doar dacă aveti toate informatiile de care aveti nevoie pentru a vă face treaba corect ALL PIMUS

Contacteaza-ne pentru o consultatie!

E-mail: info@sicurezzaformazione-srl.it

Telefono: 0173970061

SANCȚIUNI

Angajatorul poate primi următoarele sanctiuni principale( Decretul Legislativ81/08)
Toate amenzile urmează să fie majorate cu 9,60% în raport cu prevederile Legii 99/2013.

PIMUS neconform: 2 până la 4 luni sau amendă de la 1.000 până la 4.800 euro
Neprezentarea copiei autorizației ministeriale, a desenelor de proiect și executive, a schelei mai mare de mt. 20: De la 3 la 6 luni sau amendă de la 2.500 la 6.400 euro
Neprezentarea autorizației de construcție și utilizare emisă de Ministerul Muncii: arestare de până la 2 luni sau amendă de la 500 € la 2.000 €

contactaţi-ne