ȘANTIER ÎN TITLUL IV

Redactia PSC

PSC (Planul de Siguranta și Coordonare) este instrumentul cu care se urmăreste controlul interferentelor dintre doua sau mai multe firme care se găsesc activând în aceeasi zonă, contribuind la finalizarea aceleiasi lucrări.

Acesta e documentul pe care Coordinatorul pentru Proiectarea sau Executia lucrarii numele Clientului, trebuie să-l întocmeasca înainte de începerea activitătilor de lucru pe un santier, constă într-un raport tehnic cu toate cerintele, legate de complexitate a muncii, care vizează prevenirea sau reducerea riscurilor pentru sigurantă si sănătatea lucrătorilor și o serie de tabele explicative.

Prin urmare, obiectivul este de a descrie fazele operationale care se vor desfăsura pe santier, de a identifica toate fazele critice posibile ale procesului de constructie și de a prescrie toate actiunile menite să prevină sau să reducă riscurile pentru sigurantă și sănătatea lucrătorilor.

Angajatorii firmelor contractante pun la dispozitia reprezentantilor de sigurantă pun copii de PSC și POS cu cel putin 10 zile înainte de începerea lucrărilor.

Clientul sau Supraveghetorul de Proiect transmite PSC tuturor firmelor invitate să depună oferte pentru executia lucrărilor. In cazul unui contract de lucrări publice, trasmiterea se consideră a fi punerea planului la dispozitia tuturor ofertantilor din licitatie.

Firma care câstigă lucrările are dreptul să prezinte coordinatorului pentru executie propuneri de integrare în planul de sigurantă și coordinare, acolo unde consideră că poate garanta mai bine siguranta pe santier pe baza propriei experiente.

În nici un caz orice completări nu pot justificări sau ajustări ale preturilor convenite.

Înainte de începerea lucrărilor, firma contractantă transmite planul firmelor contractante și lucrătorilor indipendenti.

ALL PSC

PSC-ul nostru ALL rezolvă o problemă comună pe santier:toate documentele actualizate necesare sunt puse la dispozitie în timp real.

De fapt, este un PSC însotit de un QR CODE care permite părtile autorizate(Client,Manager Lucrari,CSE, și oricine altcineva a indicat) să vizualizeze toată documentatia Contractantului si a subcontractelor- inclusiv rapoartele de inspectie acestea pot fi vizualizate oriunde și oricănd..

Acest serviciu este o garantie a monitorizării, coordinării și accesului la documentele tuturor persoanelor responsabile.

Este un serviciu disponibil și pentru profesionistii din sector.

O parte integrantă a muncii noastre este de a sprijini companiile în timpul redactării acestor documente.

Contacteaza-ne pentru o consultatie!

E-mail: info@sicurezzaformazione-srl.it

Telefono: 0173970061

SANCȚIUNI

Angajatorul poate primi următoarele sanctiuni principale( Decretul Legislativ81/08)
Toate amenzile urmează să fie majorate cu 9,60% în raport cu prevederile Legii 99/2013.

Neefectuarea PSC pe cheltuiala CSP: de la 3 la 6 luni sau amendă de la 2.500 la 6.400 euro
Neîntocmirea dosarului cu caracteristicile lucrării: De la 3 la 6 luni sau amendă de la 2.500 la 6.400 euro.

contactaţi-ne