DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR VIBRATIE SPECIFICA

DVR-ul de specifica vibrare analizează toate acele fenomene care solicită sistemul ,,mână si brat”si sistemul „întregul corp” legate de utilizarea utilajelor vibratoare care afectează doar un brat sau ambele brate simultan

Pentru efectuarea evaluării risurilor asociate utilizarii masinilor vibratoare care implica doar un brat sau ambele brate în acelasi timp(riscuri de vibratii asupra sistemului mână- brat), se face referire la prevederile standardului UNI EN ISO 5349-1. ,,Vibratii mecanice – Măsurarea si evaluarea expunerii umane la vibratiile transmise la mână – Partea 1 :Cerinte generale” si UNI EN ISO 5349-2”Vibratii mecanice – Măsurarea si evaluarea expunerii umane la vibratiile purtate de mână Partea 2 Îndrumări practice pentru măsurarea la locul de munca”

Pe de altă parte, pentru a efectua evaluarea riscurilor asociate utilizării echipamentelor vibratoare(risc de vibratii pe întregul corp), se face referire la prevederile standardului ISO 2631-1 Vibratiile mecanice si valoarea expunerii umane la vibratiile întregului corp Cerinte generale”.

De asemenea, în cazul măsurării vibratiilor, valorilor detectate vor fi utilizate pentru calcularea valorilor de expunere care vor fi apoi comparate cu actiunea si valorile limită prezente în Decretul Legislativ 81/08 în vederea determinării unui risc.

contactaţi-ne