DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR Substanță chimică specifică

De la D.leg. n. 81/08(art.223)angajatorul, în efectuarea evaluării riscurilor, este obligat să determine în prealabil eventuala prezentă a agentilor chimici periculosi la locul de muncă și eventual efectele ce decurg din combinarea acestora.

În cazul în care există prezenta agentilor chimici,va fi, de asemenea necesară evaluarea riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor,luând în considerare în special:

 1. proprietatile periculoase ale agentilor chimici;
 2. informatii privind sănătatea și securitatea comunicate de producător și securitatea relevantă întocmită în conformitate cu Regulamentul UE nr .453/2010(de punere în aplicare a Regulamentului CE nr.1907/2006,asa-numitul REACH);
 3. nivelul, modul si durata expunerii;
 4. împrejurările în care se lucrează în prezenta acestor agenti, tinând cont de cantitatea de substante și preparate care îi conțin sau le pot genera;
 5. valorile limită de expunere profesională sau valorile limită biologice,a căror prima lista este dată în paragraful XXXVIII si XXXIX
 6. efectele măsurile preventive și de protectie adoptate sau care urmează să fie adoptate;
 7. dacă sunt disponibile,concluziile desprinse din orice actiuni de supraveghere a sănătătii deja întreprinse.

Odată realizată evaluarea expunerii la riscul chimic, angajatorul este obligat să elimine riscurile care derivă din agenții chimici periculoși sau, alternativ, să prevadă reducerea la minimum a acestora prin implementarea următoarelor măsuri:

 1. proiectarea și organizarea sistemelor de prelucrare la locul de muncă
 2. furnizarea de echipamente adecvate pentru locul de muncă specific și procedurile de întretinere acestora.
 3. Minimizarea numărului de lucrători care sunt sau ar putea fi expusi;
 4. Minimizarea duratei si intensitătii expunerii;
 5. Măsuri de igiena adecvate;
 6. Reducerea la minim a cantitătii de agenti prezenti la locul de muncă în functie de nevoile de prelucrare;
 7. Metode de lucru adecvate, inclusiv aranjamente pentru a asigura manipularea, depozitarea și transportul în sigurantă la locul de muncă a agentilor chimici periculosi ,precum si a deșeurilor care contin astfel de agenti chimici.

Pregatirea acestor măsuri poate fi considerată eficientă dacă rezultatele evaluării riscurilor demostrează că, în raport cu tipul și cantitatea unui agent chimic periculos și cu metodele și frecventa de expunere la acestor muncitori prezenti la locul de muncă, acolo este doar un risc scăzut pentru sigurantă și irelevant pentru sănătatea lucrătorilor.

Produsele chimice care sunt folosite în ciclurile de productie, preparate, derivate sau deșeuri, pot contine agenti chimici potential periculoși pentru sănătate si/sau sigurantă a utilizatorilor.

contactaţi-ne