DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR Stresul specific la locul de muncă

Noul Act Integrat privind protectia sănătătii la locul de muncă introduce caracterul obligatoriu al interventiei pentru prevenirea și reducerea efectelor nocive ale Stresului la locul de muncă(SLC) și pe baza vârstei și sexului lucrătorului.

Actiunile propuse de SLC DVR vizeaza:

 • Prevenirea cămătei psihofizice prin instruirea și autoevaluarea subiectilor.
 • Cresterea gradului de costientizare a expunerii la riscul SLC
 • Sustine-i pe cei care se confruntă deja cu o boală mintală profesională prin împărtăsire și îndrumare medicală
 • Solicitati o evaluare medicală oficială în caz de nevoie reală
 • Reducerea riscului de dispute legale și plângeri de mobbing împotriva administratiei .

Ce se poate face pentru a reduce riscul de stres legat de muncă?

 • Adopta măsuri de management și comunicare care pot clarifica obiectivele companiei și rolul fiecărui lucrător
 • Asigurarea unui sprijin managerial adecvat pentru lucrătorii individuali și echipele de lucru
 • Adus responsabilitate si control repetat la locul de munca
 • Îmbunătătirea organizatiei, proceselor și conditiilor de muncă
 • Îmbunătătirea mediului de lucru
 • Instruirea Directorilor( Sefi) și a lucrătorilor pentru a-si îmbunătătii gradul de costientizare și întelegere a stresului, a posibilelor sale cauze și a modului de a face fată acestuia și/sau pentru a se adapta la schimbare.
 • Informarea și consultarea lucrătorilor și/sau pentru a reprezentantilor acestora, în conformitate cu legislatia europeană și natională, contractele colective și practicile .

contactaţi-ne