DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR Seismică specifică

Legislatia generală privind sănătatea și securitatea, codificată prin D.Leg.81/2008, impune angajatorul să evalueze toate riscurile prezente și, special, să pună la dispozitia lucrătorii clădirii stabile care posedă o soliditate corespunzatoare tipului lor de utilizare și caracteristicilor de mediu. În plus, chiar și îngestionarea situatiilor de urgentă este necesar să se tină cont de scenariul de pericol cauzat de activitatile seismice și să se elaboreze proceduri adecvate

Evenimentele seismice recente au pus în evidentă vulnerabilitatea clădirilor construite în ultimi ani, în absenta reglementărilor antiseismice actuale pentru proiectarea și constructia structurilor.

Cu ajutorul nostru veti avea Evaluarea Riscului Seismic conform D.Leg.81/2008, prin analiza vulnerabilitătii sigurantei seismice a structurilor dumneavoastră existente și vom putea evalua împreună procedurilor de reglare și/sau bunătătirile care pot fi implementate conform noului NTC 2018”

contactaţi-ne