CERTIFICARI VOLUNTARE

ISO 45000 - Securitate

Standardul ISO 45001 reprezintă evoluția unei serii de standarde proprietare dedicate sănătății și securității, în special standardul OHSAS 18001.

Standardul OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) a reprezentat instrumentul recunoscut la nivel international si potrivit pentru a permite organizatiilor sa realizeze conformitatea legislativa si imbunatatirea continua. Această specificație promovată de BSI – British Standard Institution – și emisă, pentru prima dată, în aprilie 1999, a fost aplicabilă până la sfârșitul anului 2015. De fapt, standardul ISO 45001 a fost lansat în 2016.

ISO 45001:2018 a fost publicat definitiv.
Pe 12 martie 2018, standardul a atins stadiul „60.60 International Standard publicat”.
În plus, standardul a fost tradus în italiană de către UNI și adoptat ca UNI ISO 45001:2018.

În versiunea italiană, în anexa națională de informații au fost incluse câteva note de clarificare cu privire la plasarea corectă a standardului în raport cu cadrul legislativ în vigoare.

Acesta este standardul pentru certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă. Documentul încorporează principalele inovații, precum abordarea bazată pe riscuri, analiza contextului în care își desfășoară activitatea organizația, participarea activă a conducerii de vârf și consultarea și participarea lucrătorilor

Oferă îndrumări pentru a permite organizațiilor să ofere locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea vătămărilor la locul de muncă și a problemelor de sănătate, precum și prin îmbunătățirea proactivă a SSM.

. Un sistem de management al sănătății și securității la locul de muncă bazat pe standardul ISO 45000 permite organizației să-și îmbunătățească performanța în ceea ce privește protecția sănătății și securității colaboratorilor săi și a părților implicate prin următoarele măsuri:

 • elaborarea și implementarea unei directive și a obiectivelor de sănătate și securitate la locul de muncă;
 • introducerea unor procese sistematice în care sunt luate în considerare contextul, riscurile, oportunitățile și cerințele legale și de altă natură aplicabile acestora
 • cercetarea potențialelor pericole pentru sănătatea și securitatea în muncă și riscurile legate de activitățile organizației, aplicarea măsurilor care vizează eliminarea acestora sau introducerea de controale pentru a minimiza potențialele consecințe ale riscurilor
 • introducerea controalelor companiei pentru gestionarea riscurilor de sănătate și securitate în muncă și cerințele legale și de altă natură ale organizației;
 • creșterea gradului de conștientizare a organizației cu privire la riscurile de sănătate și securitate în muncă;
 • evaluarea performantelor organizatiei in ceea ce priveste protectia sanatatii si securitatii la locul de munca si aplicarea masurilor adecvate pentru optimizarea acestora;
 • verificarea participării active a lucrătorilor în probleme de sănătate și securitate la locul de muncă.

Beneficii:

 • Scutirea de răspundere administrativă a societății (Decretul Legislativ 231/01),
 • posibilitatea de a accesa reduceri la prima INAIL,
 • posibilitatea de a accesa credite nerambursabile sau subventionate pentru investitii in securitate (ex. licitatie ISI INAIL),
 • verificarea punctuala si certitudinea conformitatii legislative,
 • îmbunătățirea participării, implicării și conștientizării lucrătorilor;
 • reducerea costurilor legate de accidente.

Solicitați o cotație pentru a primi sfaturile necesare pentru crearea Sistemului de management al siguranței companiei dumneavoastră în conformitate cu ISO 45001 și asistență în timpul auditului de certificare Eliberat de un organism acreditat.

contactaţi-ne