CERTIFICARI VOLUNTARE

ISO 22000 - Siguranța alimentelor

Scopul acestui standard este armonizarea globală a cerințelor de management al siguranței alimentelor pentru activitățile de producție și comerciale din cadrul întregului lanț agroalimentar.

Sunt definite condițiile necesare pentru menținerea unui mediu igienic de-a lungul lanțului agroalimentar, care este adecvat pentru producerea, gestionarea și furnizarea de produse finite sigure și alimente sigure pentru consumul uman.

ISO 22000 este aplicabil tuturor companiilor care operează direct sau indirect de-a lungul întregului lanț agroalimentar.

ISO 22000 garantează siguranța agroalimentară pe baza unor principii fundamentale recunoscute la nivel internațional de operatorii din sector: comunicare interactivă, management de sistem, adoptarea programelor și procedurilor de întreținere pentru echipamente și clădiri și programe de dezinfestare, principii HACCP

Beneficii:

  • Verificarea punctuală și certitudinea conformității legislative,
  • pârghie de marketing,
  • Îmbunătățiri tangibile și demonstrabile ale performanței în domeniul siguranței agroalimentare și niveluri mai mari de garanție a conformității cu legislația,
  • Implementarea instrumentelor care vizează măsurarea, monitorizarea și optimizarea eficientă a tuturor performanțelor legate de siguranța agroalimentară.
  • Optimizarea resurselor interne și de-a lungul lanțului de aprovizionare;
  • Comunicarea eficientă a aspectelor legate de calitatea și siguranța alimentelor furnizorilor, clienților și părților interesate relevante din lanțul alimentar..

Solicitați o ofertă pentru a primi consultanța necesară pentru crearea Sistemului de management al siguranței alimentelor companiei dumneavoastră în conformitate cu ISO 22000 și asistență pe parcursul auditului de certificare Eliberat de un organism acreditat

contactaţi-ne