ȘANTIER ÎN TITLUL IV

Atribuire CSP și CSE

Printre diversele obligatii la care sunt supusi clientul sau managerul de proiect se numără numirea, în anumite cazuri, a Coordonatorului de Sigurantă în fază de executie a lucrărilor(CSE ), și/sau în fază de Proiectare (CSP).

Numirea coordonatorului este obligatorie pentru toate santierele unde exista prezenta, chiar dacă nu simultan, a mai multor firme.

În această situatie a mai multor firme numirea CSP trebuie sa aiba loc înainte de atribuirea lucrarilor.

Diferenta dintre CSP și CSE, asa cum este prevazută în detaliu de articole 91 și 92 din Decretul Legislativ 81/2008 constă în elaborarea Planului de Securitate și Coordinare de către CSP și implementarea a prevederilor din PSC de către CSE.

ARTICOLUL 91 Decretul legislativ nr.81,9 aprilie 2008- Obligatiile coordinatorului de planificare

 1. În timpul planificării lucrarii și în orice caz înainte de cererea de depunere a ofertelor, coordinatorul planuieste::
  • Întocmeste planul de siguranta și coordonare prevazută.articolul 100 al căruia este precizat atasament XV
  • Întocmeste un dosar, al cărui continut este definit în atasamentul XVI, care contine informatiile utile în scopul prevenirii și protectiei împotriva riscurilor la care sunt expusi lucratorii, tinând cont de standardele specifice de bună practică si de atasamentul II la UE documentul 26mai1993. Dosarul nu se predispus în cazul lucrarilor de întretinere ordinara prevazute la articolul 3 a) un singur text la dispozitia legislativa si regulamentara in materie de constructii in care decretul Presedintelui Republici din 6 iunie 2001,n. 380.
 2. Dosarul la care se face referire al paragrafului1 lit.b), este luat in considerare la momentul oricărei lucrări ulterioare in anumite opere.

Articolul 92 Decretul legislativ nr.81, 9 aprilie 2008 – Obligatiile coordinatorului pentru executia lucrrilor.

 1. În timpul constructiei lucrărilorii, coordinatorul pentru executia lucrărilor
  • verifică, cu actiuni de coordonare și control corespunzatoare, aplicarea, de către firmele contractante și lucrătorii independenti, a prevederilor relevante acestora cuprinse în planul de sigurantă și coordonare mentionat la articolul 100 și aplicarea corectă a procedurile aferente muncă;
  • verifică adecvarea planului operational de sigurantă, a fi considerat ca un plan detaliat complementar al planului de sigurantă si coordonare mentionat la articolul 100, asigurând consistenta acestuia din urmă, adapteaza planul de sigurantă si e mentionat la articolul 100 si dosarul prevăzut la articolul 91, paragraful 1,lit. b), în evolutia lucrărilor și orice modificări intervenite avaluând propunerile firmelor contractante care vizează îmbunatatirea Sigurantei pe santier,verifică dacă firmele contractante se adaptează, dacă este necesar, planurilor lor de sigurantă operatională.
  • Organizează între angajatori, inclusiv lucratorii independenti, cooperarea și coordonarea activitătilor, precum și informarea reciprocă a acestora;
  • Verifică implementarea prevederilor acordurilor dintre partenerii sociali în scopul îmbunatătirii sigurantei la fata locului;
  • Informeaza clientul si responsabilul de proiect, după sesizarea companiilor si lucrătorilor independenti în cauză, cu privire la orice nerespectate a prevederilor articolelor 94,95 si 96 si a prevederilor planului mentionat la articolul 100, si propune suspendarea lucrătorilor indipendenti sau o alta solutie a contractului. În situatia în care clientul sau conducatorul de proiect nu întreprinde nicio actiune cu privire la raport, fără a prezenta motive adecvate, coordonatorul de executie sesizează nerespectarea firmei unitătii sanitare locale si directiei provinciale de muncă competente teritorial;
  • Suspendă, în cazul unui pericol grav si iminent,direct întâlnit, procesele individuale până la verificarea ajustărilor efectuate de către firmele implicate.
 2. În cazurile prevăzute la articolul 90, alin. 5, coordonatorul pentru execuție, pe lângă îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1), întocmește planul de siguranță și coordonare și întocmește dosarul, prevăzut la articolul 91, alin. 1, litere a) e b).

SANCȚIUNI

Angajatorul poate suporta următoarele sancțiuni principale (Decretul Legislativ 81/08).
Toate amenzile urmează să fie majorate cu 9,60% în raport cu prevederile Legii 99/2013.

Nedesemnarea coordonatorului pentru planificare: închisoare de la 3 la 6 luni sau amendă de la 2.500 la 6.400 euro
Nedesemnarea Coordonatorului pentru executarea lucrărilor: Arestare de la 3 la 6 luni sau amendă de la 2.500 la 6.400 euro

contactaţi-ne