Forme de finanțare

Temporary Export Manager

PREZENTARE

Sace Simest facilitează implementarea proiectelor de internaționalizare în țări non-UE prin angajarea temporară a unui Manager de Export Temporar (TEM) în companie, prin semnarea unui contract pentru servicii de consultanță prestate exclusiv de companii de servicii.

PĂRȚILE BENEFICIARE

Instrumentul poate fi accesat de societățile pe acțiuni italiene (înființate, de asemenea, sub forma unei „rețele de subiecte”).

Pentru a accesa împrumutul este necesar să fi depus cel puțin două situații financiare aferente a doi ani întregi la Registrul Comerțului.

Următoarele sectoare de activitate sunt excluse, conform Clasificării ATECO 2007:

SECȚIUNEA A – Agricultura, Silvicultură și Pescuit toate activitățile

SECȚIUNEA C – Activități de producție – exclusiv activitățile menționate în următoarele clase:

10.11 – Producția de carne și produse de abator non-pasăre (activitatea abatoarelor)

10.12 – Producția de carne de pasăre și produse de abator (activitatea abatoarelor)

. CHELTUIELI ADMISIBILI

Cheltuielile eligibile pentru finanțare trebuie să fie:

• aferente serviciilor persoanelor profesionale de specialitate (MET), rezultate din Contractul de prestări servicii, care trebuie să fie cel puțin egal cu 60% din împrumutul acordat

• cheltuieli strict legate de implementarea proiectului elaborat cu asistența MET.

Cheltuielile pot fi finanțate de la data primirii cererii de împrumut către SIMEST, până la 24 de luni de la data stipulării contractului de împrumut (perioada de producție).

Cheltuielile sunt eligibile dacă este stipulat un contract specific pentru serviciile de consultanță prestate cu o Companie de Servicii care deține cerințele prevăzute în Circulara operațională.

AVANTAJELE

Împrumutul poate acoperi până la 100% din cheltuielile bugetate, până la maximum 12,50% din veniturile medii rezultate din ultimele două situații financiare aprobate și depuse, cu o sumă maximă de 150.000 euro și minim 25.000 euro.

Împrumutul poate fi acordat pentru o sumă care nu o depășește pe cea permisă de aplicarea legislației comunitare „de minimis” și în limita expunerii la Fondul 394 (35% din veniturile medii în ultimii doi ani).

Împrumutul prevede o debursare inițială de 50% din valoarea împrumutului acordat, în urma hotărârii Comisiei de subvenții.

Suma soldului se plătește în termen de 29 de luni de la data încheierii contractului de împrumut, după raportarea tuturor cheltuielilor efectuate și cu condiția ca acestea să depășească suma deja plătită.

Durata totală este de 4 ani, dintre care 2 pentru pre-amortizare (numai pentru dobândă) și 2 pentru rambursarea principalului. Rata dobânzii este fixă pe toată durata împrumutului și egală cu 10% din rata de referință stabilită în legislația comunitară.

CONDIȚII DE PREMIERE

Cererea poate fi depusă în orice moment.

contactaţi-ne