Forme de finanțare

POR FESR 14/20 Axa III Acţiunea III.3c.1.1 Fond IMM

PREZENTARE

Inovație în procesul de producție pentru a-l adapta la producția de noi produse sau pentru a-l eficientiza

PĂRȚILE BENEFICIARE

Micro, intreprinderi mici si mijlocii, startup-uri, consortii de productie.

. CHELTUIELI ADMISIBILI

Investiții în valoare minimă de 50.000 de euro legate de achiziționarea de mașini și echipamente noi, lucrări de instalații și construcții, servicii de consultanță, licențe, brevete, know-how.

AVANTAJELE

• Finanțare subvenționată până la acoperirea de 100% a cheltuielilor eligibile, alcătuită astfel: 60 sau 75% cu fonduri regionale, la dobândă zero; 40 sau 25% cu fonduri bancare, la o rată convenită

• Subvenție de dobândă: – maxim 50.000 euro pe firmă

• Contribuție nerambursabilă:

microîntreprinderi: 12% din partea publică a creditului acordat

întreprinderi mici: 10% din partea plătită public din împrumut

întreprinderi mijlocii: 5% din partea plătită public din împrumut

contactaţi-ne