Forme de finanțare

Finantare pentru participarea la targuri si expozitii

Cheltuieli pentru participarea la târguri și misiuni în țări non-UE

PREZENTARE

Sace Simest sprijină participarea la târguri, expoziții și misiuni de sistem din țările din afara UE, inclusiv misiuni de sistem promovate de MISE și MAECI și organizate de ICE – Agenție, Confindustria și alte instituții și asociații comerciale.

PĂRȚILE BENEFICIARE

Instrumentul poate fi accesat de întreprinderile italiene mici și mijlocii, înființate și sub forma unei „Rețea de subiecte”.

Societățile care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate excluse în temeiul art. 1 din regulamentul UE nr. 1407/2013. 1 del regolamento UE n. 1407/2013.

. CHELTUIELI ADMISIBILI

Sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:

cheltuieli pe zonă expozițională,

costuri logistice,

cheltuieli de promovare

cheltuieli de consultanţă

Cheltuielile pot fi finanțate de la data primirii cererii de împrumut către SIMEST. Cheltuielile sunt eligibile dacă sunt legate direct de târg/expoziție și sunt efectuate în perioada de implementare a programului, care începe de la data depunerii cererii și se încheie la 12 luni de la data stipulării contractului de împrumut.

AVANTAJELE

Se acordă un împrumut subvenționat pentru o sumă maximă de 100.000,00 € care poate acoperi până la 100% din cheltuielile bugetate, până la maximum 10% din veniturile ultimului exercițiu financiar.

Împrumutul poate fi acordat pentru o sumă care nu o depășește pe cea permisă de aplicarea legislației comunitare „de minimis” și în limita expunerii la Fondul 394 (35% din veniturile medii în ultimii doi ani).

Până la 31 decembrie 2020, se poate accesa instrumentul fără a fi necesară prezentarea de garanții și se poate solicita până la 40% din împrumutul nerambursabil..

Durata creditului este de 4 ani, din care 12 luni pentru preamortizare.

Prima debursare sub formă de avans, în sumă egală cu 50% din împrumutul aprobat, se face în termen de 30 de zile de la data finalizării sau de la data îndeplinirii oricăror condiții suspensive.

Aceste condiții trebuie îndeplinite, sub sancțiunea revocării, în termen de 3 luni de la data finalizării.

A doua plată a soldului sumei raportate se face în termen de 17 luni de la data finalizării.

Rata dobânzii este fixă pe toată durata împrumutului și egală cu 10% din rata de referință stabilită în legislația comunitară.

CONDIȚII DE PREMIERE

Înțelegându-se că societatea poate depune mai multe cereri de finanțare, fiecare cerere individuală trebuie să se refere la o singură inițiativă dintr-o singură țară. Cererea trebuie depusă înainte de data programată pentru începerea târgului/expoziției.

contactaţi-ne