Forme de finanțare

Finanțare pentru dezvoltarea comerțului electronic în țările din afara UE

PREZENTARE

Sace Simest sprijină dezvoltarea de soluții de comerț electronic în țările non-UE prin utilizarea unui Market Place sau prin crearea unei platforme IT dezvoltate intern pentru diseminarea de bunuri și/sau servicii produse în Italia sau distribuite sub un italian. marca

PĂRȚILE BENEFICIARE

Toate societățile pe acțiuni (înființate și sub formă de „Rețea subiect”) pot accesa instrumentul.

Pentru a accesa împrumutul este necesar să fi depus cel puțin două situații financiare aferente a doi ani întregi la Registrul Comerțului.

Următoarele sectoare de activitate sunt excluse, conform Clasificării ATECO 2007:

SECȚIUNEA A – Agricultura, Silvicultură și Pescuit toate activitățile

SECȚIUNEA C – Activități de producție – exclusiv activitățile menționate în următoarele clase:

10.11 – Producția de carne și produse de abator non-pasăre (activități de abator)

10.12 – Producția de carne de pasăre și produse de sacrificare (activitatea abatoarelor)

PROIECTE ADMISIBILE

Sunt eligibile următoarele proiecte:

a) să creeze direct o platformă informatică care vizează comerțul electronic;

b) să utilizeze o piață destinată comerțului electronic furnizată de terți.

Ambele soluții trebuie să aibă un domeniu național de nivel superior înregistrat în țara de destinație și trebuie să se refere la bunuri și/sau servicii produse în Italia sau distribuite sub un brand italian.

. CHELTUIELI ADMISIBILI

Cheltuielile eligibile pentru finanțare sunt:

cheltuieli legate de crearea și dezvoltarea propriei platforme IT

cheltuieli legate de gestionarea/exploatarea platformei IT/piaței sale

cheltuieli legate de activitățile de promovare și de formare legate de desfășurarea programului

Sunt eligibile pentru finanțare cheltuielile efectuate de la data primirii cererii de împrumut către SIMEST, până la 12 luni de la data stipulării contractului de împrumut (perioada de producție).

AVANTAJELE

Împrumutul poate acoperi până la 100% din cheltuielile bugetate, până la maximum 12,50% din veniturile medii rezultate din ultimele două bilanţuri aprobate şi depuse.

Suma minimă care poate fi finanțată este de 25.000,00 EUR, suma maximă este de 300.000,00 EUR pentru crearea unei platforme proprii și 200.000,00 EUR pentru utilizarea unei piețe puse la dispoziție de terți.

Durata împrumutului este de 4 ani, dintre care 1 pentru preamortizare, în care se plătește doar dobânda, și 3 ani pentru amortizare pentru rambursarea principalului și a dobânzii; ratele sunt semestriale restante cu capital constant.

În orice caz, împrumutul nu poate depăși limita de 12,5% din veniturile medii din ultimii 2 exerciții financiare.

Împrumutul poate fi acordat pentru o sumă care nu o depășește pe cea permisă de aplicarea legislației comunitare „de minimis” și în limita globală de expunere la Fondul 394 (35% din veniturile medii în ultimii doi ani).

Împrumutul prevede o debursare inițială de 50% din valoarea împrumutului acordat, în urma hotărârii Comisiei de subvenții.

Suma soldului se plătește în termen de 17 luni de la data încheierii contractului de împrumut, în urma raportării tuturor cheltuielilor efectuate și cu condiția ca acestea să depășească suma deja plătită”I.

Rata dobânzii este fixă pe toată durata împrumutului și egală cu 10% din rata de referință stabilită în legislația comunitară.

CONDIȚII DE PREMIERE

Fără a aduce atingere faptului că societatea poate depune mai multe cereri de finanțare, fiecare cerere individuală de finanțare trebuie să privească o singură țară de destinație în care să se înregistreze un domeniu național de nivel superior.

contactaţi-ne