DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

Evaluarea riscului mașinii

Evaluarea conformității mașinilor cu standardele tehnice relevante privind securitatea și protecția sănătății la locul de muncă este una dintre obligațiile Angajatorului.

Această evaluare trebuie efectuată cu respectarea cerințelor legale cuprinse la articolele 18 (alin. 1 lit. z) și 81 din D.Lgs. 81/2008 și modificările ulterioare, Anexele V și VI ale Decretului Legislativ 81/08.

Dacă în companie există utilaje datate și, prin urmare, nu sunt echipate cu marcajul CE, este necesară o evaluare sub jurământ care să ateste conformitatea utilajului în cauză cu standardul de referință specific.

contactaţi-ne