DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR Risc specific de formare a atmosferelor explozive

O ,, atmosferă explozivă” este definită ca un amestec cu aerul, în conditii atmosferice, de substante inflamabile înconditii atmosferice, de substante inflamabile în stare de gaz, vapori, ceață sau praf în care, după aprindere, arderea se extinde în întregul amestec nearse(art.288,D.LGS.81/08, este suficient ca într-o activitate să existe, în conditii normale de lucru, sau accidental, substante combustibile si/sau inflamabile amestecate cu aerul proportii în potrivite (amestecare inclusa în domeniul exploziv) pentru a determina eventuala prezentă a atmosferelor explozive.

. În privinta articolului 289, pentru prevenirea exploziilor angajatorul este obligat să aibă în vedere clasificarea zonelor cu risc de explozie, măsurille tehnice și organizatorice adecvate naturii”efectuate”activitatii

Dacă activitatea nu permite prevenirea formării atmosferelor explozive;acesta trebuie:

  • evitarea aprinderii atmosferelor explozive;
  • atenuarea efectelor nocive ale unei explozii;

În îndeplinirea obligatiilor stabilite de art. 290, angajatorul trebuie să întocmeasca si să tină la zi un „document privind protectia împotriva exploziilor”(art.294 din D.Leg.81/08), care precizează în special:

  1. Că riscurile de explozie au fost identificate și evaluate;
  2. Că se vor lua măsuri a ajunge obiectivele titlului XI di D.Leg. 81/08;
  3. Care locuri au fost clasificate în zonele mentionate in paragraful XLIX;
  4. Care sunt locurile în care se aplică cerintele minime prevăzute în paragraful L;
  5. Că locurile de muncă și echipamentele de lucru , inclusiv dispozitivele de alarmă, sunt proiectat, folosite si întretinute cu eficientă tinând seama de sigurantă;
  6. Că, în temeiul Titlului III din D. Leg. 81/08, au fost adoptate măsurile de precautie pentru utilizarea în sigurantă a echipamentelor de muncă.

Un” document privind protectia împotriva exploziilor” este, în toate intentiile și scopurile, parte integrantă a documentului de evaluare a riscurilor în art. 17 del D.Lgs. 81/08

contactaţi-ne