DVR: DOCUMENT DE VALUTARE A RISCURILOR

DVR Risc electric specific

Angajatorul este responsabil pentru evaluarea riscurilor electrice asociate prezentei sistemelor și aparatelor electrice, luând în considerare trei aspecte principale:

  • Conditiile și caracteristicile specifice lucrării având în vedere posibilele interferente
  • Riscurile electrice prezente la locul de muncă
  • Toate conditiile de functionare previzibile a instalatiilor și echipamentelor electrice DVR-uri.

Diferenta în ceea ce priveste riscul este evidentă între lucrătorii care pur și simplu”folosesc”sistemul și echipamentele electrice în comparatie cu acei muncitori (denumiti în general ,,lucrători electrici”)care efectueaza, de exemplu, operatiuni de întretinere a instalatiilor, adica ,,lucrări electrici”(conform standardului CEI 11-27 din 2014) în primul caz siguranta substantială ,,intrinsecă” a sistemelor și aparatelor în conformitate cu legea garantează un lucrător, corect informat asupra conceptelor de bază de risc electric, în timp ce în al doilea caz doar o definire punctuală a zonei de interventie a lucrătorului responsabil cu lucrările electrice,asociată cu educatie și formare specifică privind riscul electric, precum și folosirea DPI adecvate, face posibilă garantarea atingerii unor niveluri de sigurantă ,,acceptabile”.

Pentru efectuarea evaluării riscului elecric pentru lucrători ,, Electricieni” și pentru alegerea măsurilor de sigurantă, angajatorul trebuie să se refere la indicatiile trasabile în stardardele CEI 11-27(EDITIA IV din 2014) si CEI 50110-1(EDITIA III.din 2014).

În ceea ce priveste lucrările electrice este subliniat că art 82 stabileste că lucrul sub tensiune este în primul rând interzis, însă, atunci când este inevitabil necesar din motive tehnico-organizatorice, permis la sistemele electrice cu tensiune de sigurantă, ori pe sisteme de categoria 0 si I cu conditia ca lucrătorul ,,responsabil cu lucrările eletrice” să fie instruit să opereze cu respectarea cerintelor”indicate în standardul CEI 11-27 și angajatorul să fi atribuit în mod oficial aptitudinea de a efectua activităti specifice desfăsurate efectiv de muncitor (adică adecvarea nu poate fi generică pentru orice lucrare electrică), și cu respectarea procedurilor de lucru stabilite de standardele tehnice în vigoare(CEI 11-27:2014 si CEI EN 50110-1:2014).

contactaţi-ne