Forme de finanțare

Acțiunea I.1a.5.1 Apel VIR - Voucher pentru companii pentru achiziționarea de servicii calificate și specializate pentru cercetare și inovare în infrastructurile de cercetare publice și private (RI)

PREZENTARE

Voucher pentru companii pentru achiziționarea de servicii specializate și calificate pentru cercetare și inovare de către Infrastructurile de Cercetare (RI) publice și private

PĂRȚILE BENEFICIARE

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), în mod individual, în activitate și în posesia a cel puțin un bilanț închis și aprobat la momentul depunerii cererii, cu o unitate de funcționare activă în Piemont la momentul plății grantului.

. CHELTUIELI ADMISIBILI

Achiziția de servicii calificate și specializate pentru sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovației, care vizează creșterea gradului de inovare tehnologică a IMM-urilor:

A – Servicii de testare tehnică pentru îmbunătățire și/sau produse și procese inovatoare

B – Servicii avansate de asistență pentru certificare (teste și încercări de laborator care vizează procesul de certificare)

C – Furnizare de echipamente

D – Servicii specifice calificate la cerere colectivă

Linia „Urgență COVID -19” – servicii de cercetare și inovare și declarație de conformitate a dispozitivelor medicale, de protecție personală (cum ar fi ochelari, viziere, măști, mănuși, costume de protecție etc.) și orice altă componentă pentru a susține nevoile apărute ca un rezultat al urgenței sanitare, prin achiziționarea unuia sau mai multor tipuri de servicii prevăzute de licitație și/sau în special a încercărilor pentru declararea de conformitate a acestor garanții și eliberarea aferentă certificării.

Toate costurile suportate de la 1 februarie 2020 sunt considerate eligibile.

AVANTAJELE

Grant nerambursabil de la minim 20.000,00 euro până la maximum 200.000,00 euro, acoperind maximum 70% din cheltuielile eligibile. Linia COVID-19: contribuție nerambursabilă pentru acoperirea a 100% din costurile suportate, de la 1.500 EUR până la maximum 10.000 EUR

contactaţi-ne